Om Friskis&Svettis

Friskis&Svettis är en sammanslutning av 159 ideellt arbetande idrottsföreningar. Startåret 1978 tränade 1 450 medlemmar med oss och sedan dess har rörelsen bara växt. Idag är antalet medlemmar totalt 530 000 och det finns föreningar inte bara i Sverige (här är vi 110 st), utan också  41 föreningar i Norge, samt i Helsingfors, Köpenhamn, Bryssel, Paris, London, Luxemburg, Aberdeen och Vanda.

Drygt 17 000 ideellt arbetande funktionärer, ledare, instruktörer, värdar och styrelseledamöter engagerar sig idag i föreningarna på sin fria tid. F&S högsta beslutande organ är årsstämman som sammanträder varje år och där har alla medlemsföreningar rätt att delta. F&S Riks är rörelsens gemensamma organisation med ansvar för kommunikation/service till medlemsföreningarna, utbildning, utveckling samt varumärket Friskis&Svettis. 

 F&S Faktaakut