Gå in på den här länken!

Klicka på KÖP KORT, intill Boka Pass.

Du loggar in precis om vid passbokning, med ditt kortnummer som användarnamn (alla 10 siffror om du har nytt kort och alla 5 siffror om du har ett äldre. Har du bara fyra siffror så lägg till en nolla i början, t ex 03165).

Som lösenord skriver du in ditt födelsedatum enligt formatet ååååmmdd, t ex 19770322, och loggar in.

Är du inte medlem sedan tidigare får du inleda med att Skapa konto.