Priser & kortguide

  • Allkortet - Gäller för hela vårt utbud. Finns för 1, 6 och 12 månader.
  • Gymkortet - Gäller endast på gymmet samt för rena Cirkelgympass.
  • Gruppträningskortet - Gäller för allt utom gym. Du kan med andra ord träna både jympa, spinning, indoor walking med flera gruppträningspass samt alla varianter av kombipass och utomhuspass på detta kort.
  • Dagkort - Gäller för hela vårt utbud, mån-sön från det att vi öppnar fram till 16:00. 
  • Klippkort 10 ggr - Gäller för hela vårt utbud. Klippen är giltiga 24 månader efter inköpsdatum.

TESTA OSS-kortet

För den som inte är medlem hos oss ännu erbjuder vi TestaOssKortet, ett kostnadsfritt Allkort för så mycket träning du vill i 7 dagar - OBS! Gäller enbart på Kabelgatans anläggning!
Erbjudandet kan utnyttjas max en gång per kalenderår och person.
Vill du teckna medlemskap och köpa träningskort efter testveckan så fyller du bara på ditt kort i receptionen.

SCROLLA NER  FÖR HELA PRIS- OCH KORTUTBUDET


Autogiro

Klicka här för mer information och blanketter för autogirobetalning av ditt träningskort.


Regionskort

Från och med september 2016 kan du köpa det nya Regionskortet. Kortet kostar 4 600 kr för 12 månader och gäller för hela utbudet på F&S Alingsås, Borås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv/Ale, Lerum, Mark/Kinna, Partille, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Varberg och Vänersborg. Utöver själva kortavgiften behöver du även lösa medlemskap i någon av föreningarna.

Läs mer här!


Köp ditt kort här!

Om du varit medlem tidigare kan du smidigt köpa både medlemskap och träningskort i webshopen!

 Våra Kort & Priser

Nedanstående priser gäller fr o m 1 januari 2016

 

 Pristabell

1 mån

 6 mån

 12 mån

 Autogiro
 bindn.tid
 12 mån

Autogiro
  utan bindn.tid

 Sommarkort
  1/6-31/8

Allkort

499 kr

2 695 kr

3 295 kr

309 kr/mån

419 kr/mån

850 kr


449 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär


2 095 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

2 695 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

249 kr/mån
Ungdom,
pensionär

369 kr/mån
Ungdom,
pensionär
725 kr
Ungdom,
studerande, pensionär

Gymkort


2 549 kr

3 149kr

299 kr/mån -
-


1 895 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

2 549 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

229 kr/mån
Ungdom,
pensionär

-
-

Gruppträningskort 


1 995 kr

2 649 kr

259 kr/mån
-
-


1 595 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

1 995 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

199 kr/mån
Ungdom,
pensionär

-
-

Dagkort
Hela utbudet må-sö,
fram till 16:00


1 695 kr

2 095 kr

-

-
-


1 449 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär,
arbetssökande

1 749 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär,
arbetssökande

-

-
-
Träna Ute-kort
Obs att running har
uppehåll v 51-1 och v 27-33

395 kr
595 kr -


295 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

395 kr
Ungdom,
studerande,
pensionär

Klippkort 10 ggr


 795 kr
Giltigt 24 månader efter inköpsdatum  649kr
Ungdom, studerande, pensionär

Engångsbiljett


125 kr


100 kr
Ungdom, studerande, pensionär

Barn (Familj, Familjefys & Junior Mix)


195 kr/termin
Engångsbiljett barn
Familj/Familjefys/Junior Mix

50 kr
Familj vuxen 

Enbart ett vuxenmedlemskap per familj behövs


Familjefys vuxen
295 kr/termin alt. eget annat träningskort


Core mamma-kort
295 kr/termin

 
Regionskort - se ovan

4 600 kr/år*Villkor för rabatt
Ungdom = Från och med 13 år till och med 20 år, kalenderår
Studerande = studerande på minst halvfart, mot uppvisande av aktuellt studieintyg där studietakten framgår.
Pensionär = Från det kalenderår man fyller 65 år. Även sjukpensionärer, mot uppvisande av Försäkringskassans intyg som visar att du är sjukpensionär på 100%. 
Arbetssökande = Gäller endast vid köp av Dagkort. Mot uppvisande av aktuellt intyg där det framgår att du är arbetssökande på heltid.